ALFA HİDROKSİ ASİTLER (AHA)
Geri
      Hidroksi asitler meyve asitleridir ve meyvelerde bulunurlar. Amerika Birleşik Devletlerinde 1980'li yıllarda alfa hidroksi asitler, (AHA) üzerinde ilk çalışmalar başlatılmış, 1990'lı yıllarda ise, alfa hidroksi asitler kozmetikte ticari olarak kullanılmaya başlanmıştır.
     Alfa hidroksi asitler, bileşimlerinde (OH) içeren organik asitlerdir. Glikolik asit şeker kamışından, Laktik asit ekşi yoğurttan, Malik asit elmadan, Tartarik asit şaraptan, Sitrik asit limon veya ıhlamurdan elde edilir. Bunların en küçük moleküllü olanı Glikolik asittir ve cilt ürünlerinde de en çok glikolik asit kullanılır. Cildin bu asidi absorbe etmesi kolaydır. AHA ürünlerinin etki yoğunluğu, saf, nötralize edilmemiş glikolik asit miktarına bağlıdır. Ph değeri 3,5 olursa, ürün etkili olur. İdeal olan Ph değeri ise 2,5'tur. Çünkü; asit ne kadar çoksa, tahriş riski o kadar fazladır. Dolayısıyla, bazı kuruluşlar tarafından ürünler nötralize edilir, bundan dolayı da, büyük miktarda etki kaybı olur. Bazı kuruluşlar, asidi kimyasal yollarla esterleştirerek tahriş riskini azaltırlar ve ürün özelliğini kaybetmez. Salonlarda kullanılan AHA'lar, % 40 konsantrasyondadır ve ürün cilde uygulandığında, genellikle tahriş olma olayı vardır. Bu nedenle, önce cilde test yapılmalı ve olumsuz reaksiyon görülürse kullanılmamalı, önceden, cilt düşük konsantrasyonlu ürüne alıştırılmalı ve daha sonra daha yüksek dozlarla devam edilmelidir. AHA uygulamaları kerolitik etkisi nedeniyle, antibakteriyel etkileri olduğundan yağlı ve akneli ciltlerde uygulanabilir. (Akneli ciltlere uygulanırken doktor kontrolünde uygulanmalıdır) AHA kullanılması için, cildin yağ ve kirlerden arındırılmış olması gerekir.
     AHA uygulamalarında, bu ürünleri sunblocker etkili (güneş ışınlarını tutan) veya yüksek koruma faktörlü güneş ürünleriyle birlikte kullanmak gerekir.