KOKUNUN FİZİKSEL VE PSİKOLJİK ETKİLERİ
Geri
     Parfümlerin faydaları sadece , düşünsel ve etkilerinin verdiği deneyimlere bağlı değildir.Parfüm hammaddelerinin tedavi edici olarak kullanımları çok eskidir.Bu amaçla , Çin'de ve Mısır'da kullanıldığı bilinmektedir. Bir çok kaynaktan; doğal parfüm ekstraktlarının tedavi amacıyla, özellikle de tıbbi amaçlı olarak; tarlalardan ve hayvanlardan sağlanarak kullanıldığı belirtilmektedir.Bu nedenle, 20. yüzyılda tıbbi amaçla kullanılan doğal parfümlere, Fransız Patolojistlerden R.M.Gatoffose tarafından "Aromatherapy" adı verilmiştir
     Bu Aromatherapy, solunum yapılan kokuların etkileri ile sadece oluşumunu içermez. Aynı zamanda masaj, banyo uygulamalarını  da içine almaktadır.
     Milan Üniversitesinden P.Rovesti'nin kaynaklarında; modern tıbta parfümlerin, dinlendirici ve yatıştırıcı etkilerinin bulunduğu belirtilmektedir. Akita Üniversitesinden Dr. Hasegewa, geleneksel Japon tütsülerini, psikosomatik terapide kullanmanın yararlarını açıklamıştır.
     Bu bilgilerin ışığında, Aromatherapy'e bakıldığında geleneksel olarak kullanılan doğada, tarlada yetişen doğal ekstraktlar ve hayvansal maddeleri içeren, pharmocological açıdan aktif maddelerin terapide etken olduğu görülmektedir.
     Bu güne dek etkili parfümlerin bir çok çeşitleri, kozmetikte ve banyoların hazırlanmasında kullanılmıştır.
     Aromatherapy kelimesi değiştirilerek, "Aromachology" yani, kokunun fiziksel ve psikolojik etkilerini inceleyen, bir bilim dalı haline gelmiştir.
     Armachology çalışmaları, sinir sistemindeki parametrelerin değişimine odaklanmış olarak yapılmaktadır. Yamaguchi ve arkadaşları, kokunun beyin dalgaları üzerinde ve beyin darbelerinde, farklı kokuların situmilasyon işlevinde, kalbin ne gibi tepkiler gösterdiğini ölçmüşlerdir. Limon tipli kokuların, konsantrasyonuna göre, uyarılmalarını bulmuşlardır. Gül gibi kokularda ise, rahatlık ve sakinleştirici etkiyi gözlemlemişlerdir.
     Torri ve arkadaşları CNV (Muhtemel negatif değişimler), beyin dalgalarındaki anımsamaların, lavanta ve yasemin gibi kokularda olduğunu gözlemişlerdir. Bu yapılan araştırmaları yüksek streslerde, bağışıklık sisteminde incelemişlerdir.
     Bu araştırmaların sonucunda, kokular özelliklerine ve işlevlerine göre, kozmetiklerde kullanılmaya başlanmıştır.