PARFÜM HAKKINDA
Geri
     Doğal parfümlerdeki hammaddeler ve aromatik kimyasal maddeler, aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır;

     Misk KedisiDoğal parfümlerde;

     1) Bitkisel Maddeler: Çiçekler, yapraklar, ağaçlar reçineler, çayır otları vb.
     2) Hayvansal Salgılar: Misk kedisinden sıkılarak çıkarılan yağ, amber ve kunduzdan elde edilen maddeler.

     Aromatik kimyasallardan elde edilenler ise, izole edilenler ve sentetiklerdir.

     Bunların hepsi koku bileşkeleri adı altında toplanabilir.
     Doğal parfümler, bitkilerden elde edilen bitkisel yağlarla, hayvanların guddelerinden elde edilen ekstraktlar olmak üzere ikiye ayrılır. Kimyasal aromalar ise, basit yapıdaki kimyasal maddeleri içerirler. Doğal parfümlerden ayrılabilen bu maddeler de reaksiyonlarına göre izole edilenler ve sentetik kimyasallar olarak ikiye ayrılır. Doğal parfümler ve aromatik kimyasal maddeler, karıştırılarak koku bileşenleri elde edilebilir.
     Doğal parfümler; bitkiler ve hayvanlardan destilasyon, çözücü, ekstraksiyon gibi ayırma yöntemleri ile elde edilirler.
     Doğal parfümler bitkilerden, çiçeklerden, meyvelerden, köklerden, odun ve dallardan, yapraklardan, ağaç kabuklarından ve köklerin ekstraksiyonundan da elde edilirler.
     Hayvan kökenli doğal ekstraktlar, hayvansal salgılardan elde edilir. Bunlar; misk, amber ve bunun gibi parfümlerin en önemli hammaddeleridir ve de altın gibi değerlidirler. Çok esrarengiz ve az bulunan kokulardır.
     Misk, Orta Asya'da dağlarda yaşayan, erkek geyiğin testislerinden elde edilir. En kaliteli olanı da Tibet, Sichuan'dan gelenidir. Çin'de afrodizyak tonik olarak ve ayrıca tıpta kullanılır.
     Kraliçe Kleopatra'nın miski, Mark Anthony'yi baştan çıkartmak için kullandığı söylenir. Amber, misk kadar önemli olup, balinanın sperminden, patolojik inceleme sonrası elde edilir. Yıllar önce, çok küçük miktarı bile büyük kazançlara eşdeğer olduğu için, çok pahalıya gelmektedir.
     Hint yağı, kunduzun yağ guddesi yapısındaki hücrelerden elde edilerek, eski çağlarda tıpta kullanılmıştır. O dönemde kunduzlar, bu nedenlerle avlanmaktaydı. Ancak XIX. yüzyılın yarısında, koku maddesi olarak önemi ve değeri açıkça belirlenmiştir. Son yıllarda misk ve amber, Uluslararası Doğayı ve Hayvanları Koruma dernekleri tarafından engellendiği için, zorlukla elde edilmektedir.
     Bütün bunların sonucu olarak, aromatik kimyasal maddeler doğal misk ve amber yerine sentez edilerek, yani sentetik yollara başvurularak elde edilme, yoluna gidilmektedir.