PARFÜMÜN TARİHÇESİ
Geri
      Parfüm kelimesinin kökü olan "per"; baştan başa, "fümum"; tütsü anlamına gelir. İlk parfümün odun ve yağlardan elde edilen güzel kokular olduğu, yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.İlk insanlar, muhtemelen kokulu odunun yanması ile güzel kokuları elde etmişlerdir. Yine ilk çağlardan beri insanlar, iyileşmek ve acıdan kurtulmak için, ilaç olarak bitki ve hayvan kaynaklarını kullanmışlardır. Birçok koku maddesi, bu kaynaklardan elde edilerek, doğal parfüm olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tıbbi amaçlı ve parfüm kaynaklı, aromatik bitkiler genellikle aynı orijindedir.
     Romalılar, bilinen tarih içerisinde parfümden zevk alan ilk kültür olarak gösterilebilir. Banyodan sonra, ilk kez gül sularını kullanan Romalılardır. Roma kalıntılarında, dükkanlarda satılmak üzere, güllerin dizildikleri görülmüştür. İlk çağlarda bir çok şehrin kurulması ile birlikte, bir çok kültürler, kokulu bitkiler ve odunların yakılmasına göre gelenekselleştirilerek, bölümlere ayrılmıştır.
     Hoşa giden güzel kokulu parfümlerin kullanımı, kokulu çiçeklerden ve meyvelerden esinlenerek oluşmuştur. XI. yüzyılda İslam Kimya Bilginleri, buhar destilasyonu yöntemi ile, parfümü elde etmişlerdir. Özellikle, etil alkolün ayrışmasını ve konsantrasyonunun ne kadar olacağını keşfederek, parfüm kültürünün gelişiminde, önemli rol oynamışlardır.
     Orta çağda, parfüm ve parfümle ilgili manastırların, bitki bahçelerinde büyüyen bazı tıbbi bitkilerin kullanımı haricindeki parfümlerle ilgili bilgiler, karanlık bir dönem içerisinde kalmıştır.
     XVII. ve XVIII. yüzyıllarda doğal parfüm üretim yöntemleri gelişmiştir. XIX. yüzyılda aromatik kimyasallardan, sentezleme işlemleri geliştirişmiş, XX yüzyılda pek çok koku ve parfüm sanayi kurulmuş, bu yolla büyük kazançlar elde edilmiştir.