STİM DESTİLASYONU
Geri
     Kuru ya da taze bitkisel maddeler, buharla ısıtılarak ekstrakte edilirler. Kaynatarak ve solventle ekstraksiyon yöntemlerinin karşılaştırılması yapıldığında; buharla ekstraksiyon ısıya dayanıklı yağların eldesinde, faydalı bir yöntem olduğu ve esans yağlarının eldesinde geniş çapta, kullanıldığı kanıtlanmıştır.

     Çözücü İle Ekstraksiyon İşlemleri

    
Ekstraksiyon işleminde, heksan ve petrol eteri kullanılır. Bir çok doğal kokular, yüksek kaynama noktasında olduklarından, buhar ile destilasyonda düşük mikarda elde edilirler. Bu nedenle, çözücüler kullanılır. Bitkisel maddeler, önce solvent ile yavaşça ısıtılarak yağ ekstrakte edilir. Elde edilen yağ oldukça Konsantredir. Bundan sonra başka bir işlem uygulanmaz. Bazen soğuk ethanol ile ekstrakte edilerek, saf yağ olarak kullanılır.
     Diğer bir yöntem de Enfraruj yöntemidir. Ancak, çok sık olarak kullanılmaz.
     Hayvan yağlarından sığır ve domuzda, ekstraksiyon sırasında cam kabın yüzeyine çiçekler yerleştirilir çiçek kokusu hayvan yağları tarafından absorbe edilir.
     Diğer yaygın olmayan bir yöntem de, suda ıslatılıp yumuşatma yöntemidir. Hayvan yağlarında, çiçek kokusunun absorbe edilmesi için, sığır ve domuz yağlarının 60-70 ˚C ye ısıtılması gerekir, çünkü bu yolla koku yağlarının oluşturduğu, merheme absorbe olur. Bu işlem daha ziyade, etanol ile ekstrakte işlemi yapılmayacaksa uygulanır.